Laboratuvarlarımız & Analizler

Kimyasal Analizler

 • pH
 • SH
 • Yoğunluk
 • % Yağ
 • % Kuru Madde
 • % Rutubet
 • % Protein
 • % Total Kül
 • % Tuz Oranı
 • % Asitlik (Laktik asit cinsinden)
 • Çözünebilirlik
 • Soda
 • Peroxide
 • Brix Ölçümü
 • Yoğunluk
 • Tat , Görünüm , Renk , Koku vb analizler

Mikrobiyolojik Analizler

 • Salmonella analizi
 • Koagülaz Pozitif Stafilakok analizi
 • Enterobacteriaceae analizi