Sürdürülebilirlik

 

"

 

 

Küresel İlkeler Sözleşmesinin 10 Temel İlkesi:

İnsan Hakları

İlke 1. İş dünyası, ilan edilmiş insan hakları desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5. Her türlü çocuk işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 6. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmeli.

İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

ilke 10. İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.